Google Algoritme Updates

Google Algoritme

Wat is het Google algoritme?

Het algoritme van Google is een complex systeem dat wordt gebruikt om data te verzamelen van haar index en het direct leveren van het best mogelijke resultaat voor een zoekopdracht. De zoekmachine gebruikt een combinatie van algoritmes en een aantal ranking factoren om webpagina’s te ranken op relevantie binnen de zoekresultaten pagina’s (SERPs).


Voor zoekmachine marketeers kan het, op de hoogte zijn van grote Google Updates, helpen om veranderingen in rankings en organische verkeer te verklaren en ‘in the end’ het verbeteren van hun zoekmachine optimalisatie

Hoe werkt het algoritme van Google?

Google maakt gebruik van geautomatiseerde programma’s genaamd spiders of crawlers, net als de meeste zoekmachines, om de zoekresultaten te helpen genereren. Google heeft een grote index van trefwoorden die helpen bij het bepalen van de zoekresultaten. Wat Google onderscheidt is hoe het zijn resultaten rangschikt, wat bepalend is voor de volgorde waarin Google de resultaten op zijn zoekmachine resultatenpagina’s weergeeft. Google maakt gebruik van Pagerank, hun algoritme handelsmerk, dat aan elke webpagina een relevantiescore toekent.


Waarom gebruikt Google een algoritme?

Het is de missie van Google om alle informatie op de wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. In principe willen zij de informatie gereed hebben voordat een bezoeker er naar op zoek is, kortom: het worden van een persoonlijke assistent. Om dat te doen is het nodig dat ze informatie kunnen lezen, kunnen organiseren en op de juiste momenten naar voren kunnen laten komen.

Het algoritme van Google is een van de beste bewaarde geheimen die het bedrijf heeft. Om concurrenten voor te blijven en om het geheim te houden worden er continue verbeteringen aangebracht. Hierdoor voorkomen zij dat websites met minderwaardige content bovenaan komen te staan.


Live Algoritme updates volgen?

Via de onderstaande volatiliteitsmeter kunnen we Google algoritme updates live volgen. Hoe hoger de score, hoe hoger de kans ddat er een Google Core update bezig of afgerond is! Google algoritme updates historie


Jaarlijks, maakt Google enorm veel veranderingen om de kwaliteit van de zoekresultaten voor haar bezoekers te waarborgen. Google voert gemiddeld 9 veranderingen door per dag. Dat zijn er dus meer dan 3,200 per jaar! Vaak betreft dit kleine updates, zo nu en dan voeren ze grotere updates uit (bijvoorbeeld Panda en Penguin) die de zoekresultaten op belangrijke manieren beïnvloedt. Hieronder vind je alle updates die door Google zelf zijn bevestigd:


Product Reviews update - 1 december, 2021

Op 1 december kondigde Google nog een update aan om hoogwaardige product beoordelingen te belonen (en een opfrissing van de update van april 2021). Deze update rolde naar verluidt uit over drie weken. De verandering lijkt gericht op het belonen van sites met een geschiedenis van kwaliteitsbeoordelingen, in plaats van op het bestraffen van sites met valse of onbehulpzame beoordelingen. De officiële aankondiging vermeldde geen specifieke sancties voor sites met valse of onbehulpzame recensies, maar het is mogelijk dat dit deel uitmaakt van een breder optreden tegen inhoud van lage kwaliteit.

Product reviews update and your site (Google)


November 2021 Core update - 17 november 2021

Op 17 november kondigde Google de uitrol van een kernupdate aan. Hoewel deze update officieel eind november werd afgerond, toonden de meeste tracking sites een sterke piek op één dag. De overlap met Black Friday leidde tot controverse in de SEO-gemeenschap, waarbij sommigen speculeerden dat Google probeerde te profiteren van het zoekverkeer van shoppers. Er is echter geen bewijs voor deze bewering, en het is waarschijnlijker dat de update gewoon toevallig was.

Google November 2021 Core Update rolling out today (SEL)

Google’s November 2021 core update hit fast and hard (SEL)


November 2021 Spam update - 3 november 2021

De nieuwste spam-update van Google begon uit te rollen op 25 oktober en duurde ongeveer 8 dagen. De update lijkt zich te richten op een breed scala aan spammy technieken, waaronder linkspam. Google noemde dit niet specifiek een "linkspam" update, maar gezien de timing en het doel van de update is het waarschijnlijk dat linkspam een belangrijk aandachtspunt was. 

Google releases November 2021 spam update (SEL)

Google November spam update is fully rolled out (SEL)


Naamloze update - 2 oktober, 2021

Op 1 en 2 oktober mat MozCast een aanzienlijke toename van de schommelingen in de ranking, met een piek op 2 oktober. Deze piek werd waargenomen door meerdere tools en SEO's, die in deze periode grote veranderingen in rankings meldden. Google heeft deze update echter niet bevestigd en er is geen verklaring gegeven voor de waargenomen schommelingen. 

Huge Google Search Ranking Algorithm Update On October 2nd & 3rd (SER)


Page Title Rewrites - 16 augustus,2021

In augustus van dit jaar begonnen SEO's een toename op te merken van het aantal pagina's waarvan de titels door Google werden herschreven in de zoekresultaten. Deze verandering leidde tot veel klachten over slechte resultaatkwaliteit, omdat pagina's vaak titels kregen die hun inhoud niet nauwkeurig weergaven. In reactie op de verontwaardiging heeft Google in september enkele van de veranderingen teruggeschroefd.

An update to how we generate web page titles (Google)

9.5 Ways Google Rewrites Your Title Tags (Moz)


Juli 2021 Link Spam update - 28 juli, 2021

Op 28 juli kondigde Google een linkspam update aan die naar verluidt over 2-4 weken werd uitgerold. Volgens Google was dit een brede algoritme-update over meerdere talen. Kort na de aankondiging toonde MozCast zware flux, met een piek. Dit suggereerde dat de update een aanzienlijke invloed had op de zoekresultaten.

Google Search link spam update rolling out now (SEL)


Juli 2021 Core update - 1 juli, 2021

Google stelde niet teleur en rolde de update uit van 1-12 juli. Zoals met de meeste Core Updates was Google niet erg specifiek, waardoor SEO's moesten speculeren over de oorzaak van de schommelingen.

Google July 2021 core update rolling out now (SEL)

Google July 2021 core update is finished rolling out (SEL)


Page Experience update - 25 juni, 2021

Google's Page Experience Update werd voor het eerst aangekondigd in mei 2020, met een geplande uitrol begin 2021. De release werd echter meerdere keren uitgesteld, met de laatste vertraging die de uitrol naar 25 juni verschoof. De update omvat Core Web Vitals, een reeks meetgegevens die de laadsnelheid, interactiviteit en visuele stabiliteit van pagina's meten. Google heeft gezegd dat de update zowel de organische zoekresultaten als de Nieuwsresultaten, inclusief Top Stories, zal beïnvloeden. De uitrol zal naar verwachting doorgaan tot augustus 2021. De Page Experience Update is slechts een van de vele recente wijzigingen in de zoekalgoritmen van Google. In het afgelopen jaar heeft Google ook updates uitgerold voor mobile-first indexing, featured snippets, en local search. Als grootste zoekmachine ter wereld kunnen de algoritmewijzigingen van Google een grote invloed hebben op zowel bedrijven als individuele gebruikers.

Spam updates - 23 juni, 2021

Google bracht op 23 juni en 28 juni twee spam-updates uit, waardoor verwarring ontstond onder SEO-experts en webmasters over wat er werd veranderd en hoe de twee updates met elkaar samenhingen. Hoewel sommige sites aanzienlijke gevolgen van de updates vertoonden, was er geen duidelijk bewijs van een brede rangschikkingsvolatiliteit. 

Google Search releases spam update on June 23 (SEL)

Part two of Google Search spam update on June 28 rolling out (SEL)


Juni 2021 Core update - 2 juni, 2021

De eerste update, die werd uitgerold van 2-12 juni, was naar verluidt de grootste van de afgelopen jaren. De tweede update, die nog gaande is, was minder dramatisch, maar is niettemin belangrijk.

Google Core Update June/July 2021: All the info on Google’s summer updates (Searchmetrics)


Product Reviews update - 8 april, 2021

De onlangs aangekondigde update van Google zal algoritmisch de voorkeur geven aan diepgaande reviews boven dunne of spammy affiliate reviews (in de Engelse zoekresultaten). Hoewel de update gericht lijkt op de kwaliteit van recensies, lijken de precieze factoren die daarbij een rol spelen complex. 

What creators should know about Google’s product reviews update (Google)


Featured Snippet Recovery - 12 maart, 2021

Drie weken geleden merkten SEO-experts over de hele wereld iets vreemds op bij Google Search. Ruwweg 40% van alle Featured Snippets - die speciale vakjes die bovenaan SERP's verschijnen met snelle antwoorden op vragen van zoekers - was op mysterieuze wijze verdwenen. Een tijd lang was het onduidelijk wat er aan de hand was, en er werd gespeculeerd dat Google met opzet de Featured Snippets aan het uitfaseren was. Maar deze week verschenen ze plotseling weer. Google heeft geen bevestiging of verklaring gegeven voor deze verandering, en laat de SEO-gemeenschap speculeren over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Was dit een test? Een storing? Of iets heel anders? 

Featured Snippets: Not Gone, Just on Holiday (Moz)


Featured Snippet drop - 19 februari, 2021

Volgens MozCast is er een scherpe daling van het aantal SERP's met Featured Snippets. In feite is hun daling van 40% van dag tot dag het laagste punt sinds 2015. Bij nadere inspectie lijkt het erop dat deze specifieke SERP's gericht zijn op korte zoekopdrachten, met name zoekopdrachten van 1 woord. Bovendien lijken YMYL (Your Money or Your Life) zoekopdrachten onevenredig zwaar te worden getroffen. 

Google Search may be showing featured snippets less often (SEL)


Passage indexing (US/Engels) - 10 februari, 2021

Google rolde een nieuwe update uit genaamd "passage indexing" (wat waarschijnlijk dichter bij passage ranking staat) voor VS/Engelse zoekopdrachten. Google schatte aanvankelijk dat deze update 7% van de zoekopdrachten zou beïnvloeden. Na verdere analyse blijkt echter dat de update een veel grotere impact had dan aanvankelijk gedacht. Uit gegevens blijkt zelfs dat de update invloed had op bijna 30% van alle zoekopdrachten!

Google passage ranking now live in US English search results (SEL)


Google algoritme updates 2020

Naamloze update - 17 december, 2020

De December Core Update was een van de grootste algoritme veranderingen in de recente herinnering, en het veroorzaakte veel flux in de rankings. Het lijkt er echter op dat de update eindelijk klaar is met uitrollen, maar het is onduidelijk of dit de laatste hoera is van die uitrol of een aparte, middelgrote algoritme update. Tot nu toe lijkt de December Core Update een positief effect te hebben op de zoekresultaten, met meer relevante en informatieve resultaten die op de topposities verschijnen. 

Google December 2020 Core Update Is Complete (SER)


December 2020 Core Update - 3 december, 2020

Google's December 2020 Core Update begon uit te rollen op 3 december. De update bleek vrij wijdverspreid en staat op één lijn met andere recente updates, zoals de maart 2020 Core Update en de augustus 2018 "Medic" Update. Sommige sites meldden omkeringen van rankings een paar dagen nadat de update live ging, maar deze meldingen waren relatief beperkt van omvang. Over het geheel genomen lijkt het erop dat deze laatste Core Update een aanzienlijke invloed had op de SERP's.

Google's December 2020 Core Update: By the Numbers (Moz)


Indexing Bug, Part 2 - 12 oktober, 2020

Google kondigde op 14 oktober aan dat ze de meeste bugs in de indexering en canonicalisatie hadden opgelost. Echter bleef het een paar dagen erna flink schommelen, wat aangeeft dat er nog steeds problemen waren. Nu wordt er een geleidelijke daling gemeten van geïndexeerde pagina's, wat suggereert dat Google nog steeds bezig is de resterende problemen op te lossen. Over het algemeen lijkt het erop dat de situatie verbetert, maar het kan enige tijd duren voordat de zaken weer normaal zijn.

Is There A Google Search Ranking Update Or More Indexing Issues & Fixes? (SER)


Indexing Bug, Part 1 - 29 September, 2020

Begin september bevestigde Google een bug in hun indexerings- en canonicaliseringssysteem. Dit veroorzaakte grote schommelingen in het aantal geïndexeerde pagina's. Er waren ook dips in geïndexeerde pagina's op 23 en 29 september. Google heeft echter sindsdien de bug verholpen en alles is nu weer normaal. 

Pages Dropping Out Of Google's Index With More Google Ranking Fluctuations? (SER)


Naamloze update 15 augustus, 2020

Op 16 mei registreerde MozCast een piek, wat aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde. Dit leidde tot speculaties onder webmasters en SEO-professionals dat er een grote Google-update aan de gang was. Er werd echter geen update officieel bevestigd door Google. De volgende dag daalde de piek weer, waardoor sommigen geloofden dat de veranderingen werden teruggedraaid of slechts tijdelijk waren. 

August 15th - Another Possible Big Google Search Algorithm & Ranking Update (SER)


Google Glitch - 10 augustus, 2020

Begin 10 augustus begonnen SEO's over de hele linie grote rankingwijzigingen te melden. Hoewel het aanvankelijk een kleine update leek, werden de schommelingen snel ernstiger, waardoor velen dachten dat Google een grote algoritme-update aan het uitrollen was. Echter, na een paar uur stabiliseerden de rankings zich en keerden terug naar normaal. Later die dag bevestigde Google dat er een storing was geweest in hun indexeringssysteem, die de veranderingen in de ranglijst veroorzaakte. 

A Google Search bug wreaked havoc on the search results Monday night (SEL)


Google Bug Fix - 22 juni, 2020

Rank-tracking tools toonden zware flux tijdens de betreffende periode. Hoewel er geen algoritme-update werd bevestigd, bevestigde een vertegenwoordiger van Google wel dat er een indexeringsbug was die van invloed was op Disqus-commentaren. Deze bug zou in deze periode worden verholpen. Als gevolg van de bug werden sommige commentaren niet goed geïndexeerd.

A Big Google Search Ranking Algorithm Update Happening Now? (SER)


Mei 2020 Core update - 4 mei, 2020

Google's May 2020 Core Update was een van de grootste updates van de afgelopen jaren, die voor veel websites zware ranking flux en ranking veranderingen veroorzaakte. Het is de op één na hoogste Core Update na de "Medic"-update van augustus 2018. 

Google May 2020 Core Update rolling out (SEL)


COVID-19 Pandemie - 11 maart, 2020

De uitbraak van COVID-19 heeft een ingrijpend effect gehad op de manier waarop consumenten online informatie zoeken. In de eerste dagen van de pandemie was er een piek in zoekopdrachten naar termen die met het virus te maken hadden, zoals "symptomen" en "preventie" Dit werd gevolgd door een periode van grote instabiliteit in de rangschikking van de zoekresultaten, omdat Google zijn algoritmen aanpaste om meer relevante en tijdige resultaten te bieden. Sindsdien is er een geleidelijke terugkeer naar normalere zoekpatronen, hoewel bepaalde onderwerpen in verband met de pandemie, zoals "werken op afstand", populair blijven. Het is duidelijk dat de COVID-19 pandemie een aanzienlijke invloed heeft gehad op de manier waarop mensen zoekmachines gebruiken, en het is waarschijnlijk dat sommige van deze veranderingen permanent zullen worden.

What SEOs can learn from COVID rankings volatility (SEL)


Naamloze update - 7 februari 2020

Hoewel Google nog niet heeft bevestigd wat de significante flux in de rankinggegevens van MozCast heeft veroorzaakt, lijkt het erop dat de veranderingen rond 12 februari zijn gaan terugdraaien. Dit is goed nieuws voor degenen die hun rankings zagen dalen tijdens het hoogtepunt van de flux; het is echter belangrijk om waakzaam te blijven en je gegevens goed in de gaten te blijven houden. 

Unconfirmed Google Search ranking update feels big (SEL)


Featured Snippet De-duping - 22 januari, 2020

In januari van dit jaar kondigde Google een verandering aan in de manier waarop URL's worden weergegeven in Featured Snippets. Voorheen werden Featured Snippets weergegeven als traditionele organische resultaten, maar Google paste het formaat aan zodat de URL niet meer werd getoond. Deze verandering had belangrijke gevolgen voor zowel rank-tracking als organische CTR. 

Google’s Featured Snippet-Apocalypse, FAQ Schema, No Snippet & Max Snippets Tags


Januari 2020 Core update - 13 januari, 2020

Deze algoritme-update is gericht op wereldwijde zoekregio's en talen. In de komende twee weken kunnen echter nog enkele gevolgen te zien zijn. Google verklaarde ook dat deze update zal helpen om betere en nauwkeurigere resultaten uit te rollen. Gedurende deze tijd kunnen er wat schommelingen zijn, maar over het algemeen zal deze google zoekalgoritme update de kwaliteit van de zoekresultaten verbeteren.

Google Januari 2020 core update almost done rolling out (SEL)


Google algoritme updates 2019

International BERT Rollout - 9 december, 2019

Deze week bevestigde Google dat BERT nu internationaal wordt uitgerold, in 70 talen. De aankondiging kwam na speculatie van de SEO gemeenschap, en de exacte timing van de uitrol is onduidelijk. Maar dit nieuws zal waarschijnlijk een grote invloed hebben op de manier waarop Google wereldwijd zoekopdrachten verwerkt. Naarmate BERT breder beschikbaar komt, zal het waarschijnlijk een steeds belangrijker hulpmiddel worden voor SEO-professionals.

BERT is rolling out to Google search in over 70 languages (SEL)

BERT update – 22 oktober, 2019

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformer) is een netwerk gebaseerde techniek, om het Natural Language Processing (NLP)-model te ondersteunen, door het algoritme en onderliggende hardware van Google te upgraden. BERT helpt Google bij het beter interpreteren van zoekopdrachten in natuurlijke talen en het begrijpen van de context.


Google blog: Understanding searches better than ever before


September 2019 Core Update – 24 september, 2019

Google heeft nog een core update uitgerold. We weten niet precies wat Google wijzigt bij zo’n update. Er is enkel een aankondiging. Pas achteraf kunnen we op basis van effecten speculeren wat nu van invloed is geweest. De core update leek een impact te hebben op de sites die getroffen werden door eerdere core updates.


Search Engine Land: Google September 2019 core update to roll-out later today


Diversity Update - 6 juni, 2019

Google lanceert een aanpassing in de SERPs. Een aanpassing die moet zorgen voor meer diversiteit in de zoekresultaten. Google kondigde een update aan, waarin wordt beweerd dat dit de situaties zou verbeteren waarin sites meer dan twee organische lijsten hebben. De diversiteit aanpassing betekent ook dat subsites gelijk worden gesteld aan de hoofddomein wat inhoudt dat het niet mogelijk is met zowel je subdomein of hoofddomein op dezelfde query rankt in de top SERPs.


Search Engine Land: Google search update aims to show more diverse results from different domain names


Juni 2019 Core Update – 3 juni, 2019

Google kondigde vooraf een core update aan, maar met beperkte details. De update heeft impact op sites die in eerdere core updates zijn getroffen, en sommige grote Britse uitgevers meldden zware verliezen. Gemiddeld was de impact kleiner dan de augustus-update “Medic”. In Nederland werden geen enorme schommelingen verwacht bij het uitrollen van deze update.


Marie Haynes: The June 3, 2019 Core Quality Update was a big one


Indexing bug – 23 mei, 2019

Een maand geleden ondervond Google problemen in haar index waarbij data verloren ging. Search Engine Land was de eerste die een nieuw indexeringsprobleem rapporteerde, namelijk: het verhinderen van een goede indexering van nieuwe inhoud. Met de huidige en voorafgaande indexeringsproblemen lijken vooral websites, die afhankelijk zijn het laatste nieuws, nieuwe content of met oude URLS, slachtoffer te zijn.


Search Engine Land: Google has fixed the indexing issue from Thursday night


Deindexing bug – 5 april, 2019

Google bevestigde een bug die rond het weekend van 5 april pagina’s uit de zoekindex liet vallen. Men suggereerde een daling op 5 en 7 april, met ongeveer 4% van de stabiele URL’s die van de eerste pagina afvielen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem was echter duurde het dagen voor het probleem was opgelost.

Search Console rapporten hadden verloren gegevens als resultaat en de cache was niet goed. Daarnaast had Google problemen met het selecteren van de juiste canonieke URL en indexeringsproblemen met Google News.


MOZ: How Bad Was Google's Deindexing Bug?


Maart 2019 Core Update – 12 maart, 2019

Op dit moment is het moeilijk te raden wat er precies is veranderd. Er werden geen specifieke details gegeven over de aard van de update. Wat we wel weten is dat Google verschillende core updates per jaar uitrolt. Bij brede core updates hebben zij aangegeven dat er geen 'fix' is voor pagina's die minder goed presteren. Het maken van geweldige content kan na verloop van tijd ervoor zorgen dat webpagina's weer kunnen stijgen.


Search Engine Land: Google released a broad core search algorithm on March 12

Benieuwd waarom je niet vindbaar bent?

e-book 9 seo hacks
Download gratis 
Verbeterpunten 100% gegarandeerd!