401 statuscode

Wat is een 401 statuscode?

Een 401 statuscode, ook bekend als "Unauthorized" fout, is een HTTP-responscode die wordt verzonden door een webserver wanneer een client probeert toegang te krijgen tot beschermde inhoud zonder geldige authenticatie. Dit betekent dat de server aangeeft dat de client niet bevoegd is om deze inhoud te bekijken en te gebruiken, omdat hij niet over de juiste verificatie-informatie beschikt.

Er zijn verschillende redenen waarom een 401 statuscode kan worden verzonden, waaronder:

  1. Verkeerde inloggegevens: Als een client probeert toegang te krijgen tot beschermde inhoud met verkeerde inloggegevens, bijvoorbeeld een verkeerd wachtwoord, dan kan de server een 401 statuscode sturen.
  2. Verlopen sessie: Als een client probeert toegang te krijgen tot beschermde inhoud na verloop van een sessie, dan kan de server een 401 statuscode sturen.
  3. Gebrek aan verificatie: Als een client probeert toegang te krijgen tot beschermde inhoud zonder verificatie, bijvoorbeeld zonder in te loggen, dan kan de server een 401 statuscode sturen.
  4. Beperkte toegang: Als een client probeert toegang te krijgen tot inhoud die alleen voor bepaalde gebruikers beschikbaar is, dan kan de server een 401 statuscode sturen.

Als een client een 401 statuscode ontvangt, betekent dit dat hij geen toegang heeft tot de beschermde inhoud omdat hij niet over de juiste verificatie-informatie beschikt. Het is belangrijk om te onthouden dat een 401 statuscode een serverfout aangeeft en dat de oorzaak ervan bij de server ligt, en niet bij de client.

In samenvatting, een 401 statuscode is een HTTP-responscode die wordt verzonden door een webserver wanneer een client probeert toegang te krijgen tot beschermde inhoud zonder geldige authenticatie. Dit betekent dat de client niet bevoegd is om deze inhoud te bekijken en te gebruiken, omdat hij niet over de juiste verificatie-informatie beschikt. Het is belangrijk om te onthouden dat een 401 statuscode een serverfout aangeeft en dat de oorzaak ervan bij de server ligt, en niet bij de client.

Benieuwd waarom je niet vindbaar bent?

e-book 9 seo hacks
Download gratis 
Verbeterpunten 100% gegarandeerd!