TLD (Top-level domain)

Wat is een TLD?

Een TLD of Top Level Domain is een verzamelnaam voor domeinextensies op het internet. Het is het laatste onderdeel van een domeinnaam en staat achter het laatste punt, bijvoorbeeld .com, .nl of .org. Een TLD geeft aan wat de aard van de website is, waar de website vandaan komt of voor wie de website bedoeld is.

Er zijn verschillende soorten TLD's op het internet, zoals country code Top Level Domain (ccTLD), country code Second Level Domain (ccSLD), generic Top Level Domain (gTLD) en infrastructure Top Level Domain (iTLD):

  • ccTLD (country code Top Level Domain) is de meest bekende en veelvoorkomende TLD en bestaat uit de 2-letterige landcode, zoals .nl voor Nederland of .be voor België. ccTLD geeft aan vanuit welk land of onafhankelijk grondgebied de website opereert;
  • ccSLD (country code Second Level Domain) is een subextensie van het TLD van een land en wordt vooral gebruikt door bedrijven of organisaties die in het land werken. Bijvoorbeeld .co.uk voor commerciële bedrijven in Engeland of .org.au voor non-profit organisaties in Australië;
  • gTLD (generic Top Level Domain) is een domeinextensie die niet aan een bepaald land of instelling toebehoort en door iedereen geregistreerd kan worden. gTLD's zijn onder te verdelen in sponsored TLD's (sTLD's) en unsponsored TLD's (uTLD's). sTLD's zijn domeinextensies die gekocht kunnen worden en zijn gericht op specifieke doelgroepen, zoals .aero voor luchtvaart en transport of .travel voor reisorganisaties. uTLD's zijn beschikbaar voor iedereen en hebben een algemeen doel, zoals .com voor bedrijven of .info voor informatie;
  • iTLD (nfrastructure Top Level Domain) is een TLD die alleen gebruikt wordt voor doelen op het gebied van de infrastructuur van het internet en internetprotocollen.

In totaal zijn er momenteel zo'n 250 ccTLD's en verschillende gTLD's en iTLD's beschikbaar op het internet.

Benieuwd waarom je niet vindbaar bent?

e-book 9 seo hacks
Download gratis 
Verbeterpunten 100% gegarandeerd!